احمدیا. کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی. ماشین‌های کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 123-130, 13 می 2019.