حیدریا.; امیری پریانج. ناوبری ربات متحرک گلخانه با استفاده از کدگذاری چرخش چرخ و الگوریتم یادگیری. ماشین‌های کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 1-15, 13 اکتبر 2019.