وحید بریمانلور.; نادیف. بررسی مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید آلبالو و گیلاس در شمال شرق ایران. ماشین‌های کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 97-110, 15 ژانویه 2020.