میرزائی مقدمح.; رجاییا. تأثیر روغن هسته انار کپسوله شده در نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن بر خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای. ماشین‌های کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 55-70, 26 می 2020.