محمودیم.; آزادبختم. تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه. ماشین‌های کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 71-81, 26 می 2020.