محمودیمحمدجواد, و آزادبختمحسن. 2020. “تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه”. ماشین‌های کشاورزی 11 (1), 71-81. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.85595.