[1]
دیباگرن., مردانیع., مدرس مطلقا., و جعفریح., “اعتبارسنجی شبیه‌سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون‌های تجربی”, JAM, ج 5, ش 2, صص 415-427, دسامبر 2014.