[1]
کهنآ. و میناییس., “بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی”, JAM, ج 11, ش 1, صص 29-42, سپتامبر 2020.