[1]
وحید بریمانلور. و نادیف., “بررسی مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید آلبالو و گیلاس در شمال شرق ایران”, JAM, ج 11, ش 1, صص 97-110, ژانویه 2020.