[1]
میرزائی مقدمح. و رجاییا., “تأثیر روغن هسته انار کپسوله شده در نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن بر خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای”, JAM, ج 11, ش 1, صص 55-70, می 2020.