[1]
محمودیم. و آزادبختم., “تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه”, JAM, ج 11, ش 1, صص 71-81, می 2020.