بیاتیمحمدرضا, رجبی پورعلی, مبلیحسین, ایوانیافشین, و بدیعیفوژان. “ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی”. ماشین‌های کشاورزی 6, no. 1 (دسامبر 6, 2014): 188-200. دسترسی سپتامبر 25, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/28765.