صمیمی اخیجهانیهادی, عرب حسینیاکبر, و کیانمهرمحمد حسین. “بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید”. ماشین‌های کشاورزی 6, no. 2 (سپتامبر 13, 2015): 451-462. دسترسی فوریه 24, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/42071.