سفرنگیانعلی, ندرلولیلا, جوادی کیاحسین, مصطفاییمصطفی, و محتسبیسید سعید. “بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS”. ماشین‌های کشاورزی 7, no. 1 (فوریه 23, 2016): 165-176. دسترسی فوریه 24, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/52397.