حاجی نژادمحمد, محتسبیسیدسعید, قاسمی ورنامخواستیمهدی, و آغباشلومرتضی. “تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی”. ماشین‌های کشاورزی 7, no. 2 (سپتامبر 7, 2016): 439-450. دسترسی نوامبر 29, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/52910.