صبر علیلوبهروز, محبیآرش, اکبریانعیوض, و رضوانی وند فنائیعادل. “مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی”. ماشین‌های کشاورزی 10, no. 2 (ژانویه 27, 2020): 255-264. دسترسی اکتبر 27, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/74963.