زارعیسعید, کسراییمهدی, و نعمت اللهیمحمد امین. “بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم ”. ماشین‌های کشاورزی 10, no. 2 (می 4, 2019): 289-298. دسترسی اکتبر 27, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/76707.