کهنآرمین, و میناییسعید. “بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی”. ماشین‌های کشاورزی 11, no. 1 (سپتامبر 5, 2020): 29-42. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/82330.