میرزائی مقدمحسین, و رجاییاحمد. “تأثیر روغن هسته انار کپسوله شده در نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن بر خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای”. ماشین‌های کشاورزی 11, no. 1 (می 26, 2020): 55-70. دسترسی نوامبر 25, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/84882.