1.
بیاتیم, رجبی پورع, مبلیح, ایوانیا, بدیعیف. ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی. JAM [اینترنت]. 6 دسامبر 2014 [ارجاع شده 25 سپتامبر 2020];6(1):188-00. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/28765