1.
صمیمی اخیجهانیه, عرب حسینیا, کیانمهرمح. بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید. JAM [اینترنت]. 13 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];6(2):451-62. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/42071