1.
احمدیا. کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی. JAM [اینترنت]. 13 می 2019 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];11(1):123-30. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/78519