1.
محمودیم, آزادبختم. تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه. JAM [اینترنت]. 26 می 2020 [ارجاع شده 25 نوامبر 2020];11(1):71-. قابل دسترس در: https://jame.um.ac.ir/article/view/85595