فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی رامان و شبکه عصبی

رضا محمدی گل; محمد هادی خوش تقاضا; رسول ملک فر; منصوره میرابوالفتحی; علی محمد نیکبخت

بررسی تأثیر ارتفاع سقوط و سطح برخورد بر کوفتگی سیب‌های صادراتی

داود قنبریان; منیژه شیروانی; مهدی قاسمی ورنامخواستی; حسین گلستانیان

مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399

حسین فلاحی; محمد حسین عباسپورفرد; امین اظهری; مهدی خجسته پور; امین نیکخواه