فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

تأثیر بیودیزل حاصل از روغن چربی طیور بر عملکرد موتور تراکتور

مالک باوفا; محمد طبسی زاده; عبدالعلی فرزاد; برات قبادیان; حسین عشقی

بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی

امین نیکخواه; باقر عمادی; مهدی خجسته پور; سید رضا عطارزاده حسینی

بهینه‌سازی مهم‌ترین پارامترهای عملکردی ردیف‌کار نیوماتیک با پایش لحظه‌ای برای بذور هندوانه و خیار

زهرا عبداله زارع; محمد امین آسودار; نواب کاظمی; مجید رهنما; سامان آبدانان مهدی زاده

تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی

ایوب جعفری ملک آبادی; مهدی خجسته پور; باقر عمادی; محمودرضا گلزاریان

اندازه‌گیری برخط وزن کیوی با استفاده از روش ضربه

سید محمد میراحمدی; سید احمد میره ای; مرتضی صادقی; عباس همت

اثر ضربه ناشی از سقوط بر کوفتگی میوه انار

محمد محمدشفیع; علی رجبی پور; حسین مبلی; مجید خانعلی

ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی

محمدرضا بیاتی; علی رجبی پور; حسین مبلی; افشین ایوانی; فوژان بدیعی

مقایسه دقت سه مدل گیرنده مکان‏‌یاب متداول

ابراهیم چاوشی; جعفر امیری پریان; بهزاد جباری

بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک

مریم نقی پورزاده ماهانی; محمد حسین آق خانی

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی