فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی یک نوع موزع خودکار نشاء ریشه لخت پیاز

محمد طهری; داود قنبریان; اورنگ تاکی; مهدی قاسمی ورنامخواستی

انتخاب شبکه عصبی مطلوب بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285

سیدفرهاد موسوی; محمد حسین عباسپورفرد; محمد حسین آق خانی; ابراهیم ابراهیمی; احمد سهیلی مهدی زاده

ارزیابی پارامترهای مؤثر در جداسازی الیاف ساقه استبرق به روش ماشینی

نازیلا طربی; حسین موسی زاده; علی جعفری; جلیل تقی زاده طامه

تعیین مناسب ترین بسامد و مدت زمان نوسان شاخه تکان پنوماتیک زیتون

علی رضایی; محمد لغوی; سعادت کامگار; یاسر مهدی پور

بررسی و مدل سازی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی

محسن استاد حسینی; احمد غضنفری مقدم; حسن هاشمی پور رفسنجانی; احمد عطایی

بررسی و بهینه‌سازی تولید بیودیزل از روغن بنه به کمک امواج فراصوت توسط روش منحنی سطح پاسخ

بهرام حسین زاده سامانی; ابراهیم فیاضی; برات قبادیان; سجاد رستمی

مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و جنبه‌های انرژی فرآیند خشک کردن سیب‌زمینی در روش مادون قرمز-خلأ

نگار حافظی; محمد جواد شیخ داودی; سید مجید سجادیه; محمد اسماعیل خراسانی فردوانی

افزایش کارایی انرژی با تغییر شکل هندسی شیاربازکن بیلچه‌ای

رضا رحیم‌زاده; یحیی عجب شیرچی; شمس‌اله عبداله پور; احمد شریفی; ناصر سرتیپی; ابوالقاسم محمدی

بررسی الگوی مصرف انرژی محصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی

مهدی شعبان زاده; رضا اسفنجاری کناری; اعظم رضائی

پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه

ارمغان کوثری مقدم; حسن صدرنیا; حسن عاقل; محمد بنایان اول

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی