فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

بررسی اثر وجود دیوار شمالی بر مقدار مصرف انرژی یک گلخانه یک‌طرفه‌ی شرقی- غربی

حسن قاسمی مبتکر; یحیی عجب شیرچی; سید فرامرز رنجبر; منصور مطلوبی

بررسی و ارزیابی سامانه فراصوت در تعیین و تشخیص ارتفاع تاج پوشش گیاه ذرت

ترحم مصری گندشمین; پژمان عالی قلعه; سعید عالی قلعه; بهمن نجفی

تأثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک خشک شدن حین فرآیند برشته کردن پسته با جریان هوای داغ

علی دینی; ناصر صداقت; سید محمد علی رضوی; آرش کوچکی; بیژن ملائکه نیکویی

تأثیر دما و روش خشک کردن بر مدت زمان خشک شدن و کیفیت رنگ گیاه نعناع

حسین بهمن پور; سید مجید سجادیه; محمد جواد شیخ داودی; مریم ذوالفقاری

تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی

محمد حاجی نژاد; سیدسعید محتسبی; مهدی قاسمی ورنامخواستی; مرتضی آغباشلو

بررسی ارگونومیکی ارتعاش یک نوع روتوتیلر با تیغه‌های جدید

حسین غلامی; داود کلانتری; مجید رجبی وندچالی

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی