فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

پیش‌بینی ریزش محصول گندم در دماغه‌ی شبیه‌سازی شده‌ی کمباین با استفاده از تحلیل ابعادی

رضا کرملاچعب; سید حسین کار پرورفرد; محسن عدالت; حسین رحمانیان کوشککی

برنامه‌ریزی مسیر حرکت بهینه ماشین در مزارع مستطیلی‌شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ترحم مصری گندشمین; فروغ کیهانی نسب; غلامحسین شاهقلی; ابراهیم عبداللهی

کوتاه پژوهشی

کوتاه پژوهشی