فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی یک واحد برداشت کلم پیچ

امین رضاحسینی; کاظم جعفری نعیمی; حمید مرتضی پور

بررسی پخش ریزدانه‌ها درون سیلو در شرایط مختلف پرکردن

آرش نورمحمدی مقدمی; داریوش زارع; شهداد کامفیروزی; عبدالعباس جعفری; محمد امین نعمت اللهی; رضا کمالی

تعیین شاخص خسارت میوه زیتون رقم کرونایکی در روش‌ها و زمان‌های مختلف برداشت در استان گلستان

ابوالقاسم معماری; حسینعلی شمس آبادی; محمد هاشم رحمتی; محمد حسین رزاقی

استفاده از تصویربرداری پیسه پویا برای تعیین غیرتهاجمی خواص مکانیکی سیب درختی

امید امیدی ارجنکی; داود قنبریان; مجتبی نادری بلداجی; کاوه ملازاده