پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
سال 1393 جلد 4 شماره 1 چکیده های انگلیسی جلد 4 شماره 1 نشریه ماشین های کشاورزی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 چکیده های انگلیسی جلد 4 شماره 2 نشریه ماشین های کشاورزی چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 1 چکیده های انگلیسی جلد 5 شماره 1 نشریه ماشین های کشاورزی چکیده
سال 1396 جلد 7 شماره 1 کاربرد تبدیل هاف تعمیم‌یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین‌بینایی عادل بخشی پور زیارتگاهی , عبدالعباس جعفری , یحیی امام , سید مهدی نصیری , سعادت کامگار , داریوش زارع چکیده
سال 1394 جلد 5 شماره 2 کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش‌های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , بیسواجت پرادان چکیده
سال 1398 جلد 9 شماره 2 کاربرد رویکرد تلفیقی FMEA-ANP در اولویت‌بندی ریسک تأخیرات انتقال محصول نیشکر به کارخانه فاطمه افشارنیا , افشین مرزبان چکیده
سال 1395 جلد 6 شماره 1 کلاس‌بندی پسته با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه نروفازی تطبیق‌پذیر علیرضا عبداله نژاد باروق , محمد عادلی نیا , مجید محمدی چکیده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی رسول معمار دستجردی , سعید مینایی , محمد هادی خوش تقاضا چکیده
301 الی 308(از مجموع 308 مورد) << < 1 2 3 4