مقاله کامل پژوهشی

بازدید: 143

بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت

محمدحسین آق خانی, محمدحسین عباسپور فرد, محمدرضا بیاتی, حمید مرتضی پور, سید ایمان ساعدی, علی مقیمی
بازدید: 674

تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند

کبری هدایتی, باقر عمادی, مهدی خجسته پور, شهرام بیرقی طوسی
بازدید: 202