مقاله کامل پژوهشی

بررسی اثر روش کود دهی اوره و رطوبت زمان برداشت بر خواص مکانیکی نهایی ذرت دانه ای خشک شده

سجاد کردی, علی فدوی, محمد اسکندری, مهرشاد براری, مسعود رفیعی, علی اشرف مهرابی
بازدید: 209

ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای

خسرو محمدی قرمزگلی, حمیدرضا قاسم زاده, حسین نوید, محمد مقدم, حسین غفاری
بازدید: 197
بازدید: 230

مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی

علیرضا سالاری کیا, محمدحسین آق خانی, محمدحسین عباسپور فرد
بازدید: 185

بررسی اثر نانو زئولیت پتاسیم پرمنگنات و زمان نگهداری بر خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی (رقم هیوارد)

حسین میرزایی مقدم, محمد هادی خوش تقاضا, محسن برزگر بفروئی, علی سلیمی
بازدید: 175

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کارگاهی سامانه پایش گر لحظه ای عملکرد محصول سیب زمینی

داود محمدزمانی, علی تقوی, محمد غلامی پرشکوهی, جعفر مساح
بازدید: 166

طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور

افشین زینلی, عبدالعلی فرزاد, محمدحسین آق خانی
بازدید: 150

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تنک ‏کن محصولات ردیفی

منصور گل محمدی, شمس اله عبداله پور, اصغر محمودی, سید حسین فتاحی
بازدید: 197

بررسی سینتیک خشک شدن و انرژی مصرفی لایه نازک ذرت

سجاد عباسی, سعید مینایی, محمد هادی خوش تقاضا
بازدید: 172
بازدید: 1767

مقاله کوتاه پژوهشی

ارزیابی و مدلسازی قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب

مریم نقی پور زاده ماهانی, کاظم جعقری نعیمی, محسن شمسی, قاسم محمدی نژاد
بازدید: 296