لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد شریفی
 • اسماعیل سیدآبادی
 • اسماعیل محمودی
 • حسن صدرنیا
 • حسن مسعودی
 • حمزه سلطانعلی عباسکوهی
 • حمید قاسم خانی
 • سجاد رستمی
 • سعید ظریف نشاط
 • سمیرا زارعی
 • سید احمد میره ای
 • سید جعفر هاشمی
 • سید حسین پیمان
 • سید مجید سجادیه
 • سید محمدحسن کماریزاده
 • سیدمهدی نصیری
 • عباس روحانی
 • عبداله ایمان مهر
 • فاطمه نادی
 • محمد اسماعیل خراسانی فردوانی
 • محمد حسین سعیدی راد
 • محمد حسین نادیان
 • محمدحسین آق خانی
 • محمدرضا بیاتی
 • محمدعلی میسمی
 • محمدهاشم رحمتی
 • محمود قاسمی نژاد
 • محمودرضا گلزاریان
 • مرتضی تاکی
 • مصطفی کیانی ده کیانی
 • مهدی خجسته پور
 • مهدی مرادی
 • مهدی هدایتی زاده
 • نیکروز باقری
 • پرویز احمدی مقدم
 • کامران خیرعلی پور
 • یوسف عباسپور گیلانده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی یک واحد برداشت کلم پیچ

امین رضاحسینی, کاظم جعفری نعیمی, حمید مرتضی پور
بازدید: 358

بررسی پخش ریزدانه‌ها درون سیلو در شرایط مختلف پرکردن

آرش نورمحمدی مقدمی, داریوش زارع, شهداد کامفیروزی, عبدالعباس جعفری, محمد امین نعمت اللهی, رضا کمالی
بازدید: 258

تعیین شاخص خسارت میوه زیتون رقم کرونایکی در روش‌ها و زمان‌های مختلف برداشت در استان گلستان

ابوالقاسم معماری, حسینعلی شمس آبادی, محمد هاشم رحمتی, محمد حسین رزاقی
بازدید: 377

استفاده از تصویربرداری پیسه پویا برای تعیین غیرتهاجمی خواص مکانیکی سیب درختی

امید امیدی ارجنکی, داود قنبریان, مجتبی نادری بلداجی, کاوه ملازاده
بازدید: 228
بازدید: 373
بازدید: 241