لیست داوران منتصب این شماره

 • احسان هوشیار
 • احمد جهان بخشی
 • اسماعیل سیدآبادی
 • ترحم مصری گندشمین
 • جلال خدائی
 • حسن ذکی دیزجی
 • حمزه سلطانعلی عباسکوهی
 • رحمان فرخی تیمورلو
 • سید ایمان ساعدی
 • شهرام بیرقی طوسی
 • عباس روحانی
 • محمد ابونجمی
 • محمد حسین سعیدی راد
 • محمد لغوی
 • محمدرضا بختیاری
 • محمدعلی ابراهیمی نیک
 • محمدهاشم رحمتی
 • مهدی قاسمی ورنامخواستی
 • نازنین اقر
 • کاوه ملازاده
 • یوسف عباسپور گیلانده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله علمی-پژوهشی لاتین

تبیین معادله عددی به‌منظور پیش‌بینی دبی خروجی بذر ذرت در موزع‌های غلتکی شیاردار

حسین بلانیان, سید حسین کارپرورفرد, امین موسوی خانقاه, محمدحسین رئوفت, هادی عظیمی نژادیان
بازدید: 49
بازدید: 24
بازدید: 31

ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان

حدیث نعمت پور ملک آباد, محمد جواد شیخ داودی, عیسی حزباوی, افشین مرزبان
بازدید: 98

مقاله کوتاه پژوهشی لاتین