لیست داوران منتصب این شماره

  • زهرا طاهری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک

احسان ولایتی, باقر عمادی, مهدی خجسته پور, محمد حسین سعیدی راد
بازدید: 182

ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت

جلال برادران مطیع, محمدحسین آق خانی, محمدحسین عباسپورفرد, امیر لکزیان
بازدید: 297

مقاله کوتاه پژوهشی