مقاله کامل پژوهشی

طراحی، ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه

محمد عسکری, محمدحسن کماری زاده, نعمت نوبخت
بازدید: 203

ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری در تهیه نقشه مدیریت اعمال نرخ-متغیر (VRA) علف‌کش‌ پیش رویشی سیانازین

داوود محمد زمانی, سعید مینایی, رضا علیمردانی, مرتضی الماسی, روح الله یوسفی
بازدید: 179

بررسی عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی

سعید فیروزی, محمدنقی صفرزاده ویشکایی, محمدرضا علیزاده
بازدید: 184

بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد میوه زرشک

احسان ولایتی, باقر عمادی, مهدی خجسته پور, محمدحسین سعیدی راد
بازدید: 184

مقاله کوتاه پژوهشی

بازدید: 145