احمدی, ابراهیم, دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران، جمهوری اسلامی