احمدی, ابراهیم, دانشگاه بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی