باجوا, سریکالا جی, دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی, ایالات متحدهٔ آمریکا