امیرشقاقی, فرید, مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی, ایران، جمهوری اسلامی