افتخاری, لعیا, دانشگاه ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی