اسکندری, محمد, دانشگاه ایلام, ایران، جمهوری اسلامی