آغباشلو, مرتضی, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی