- آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

رئوفت, محمد حسین, دانشگاه شیراز
رئوفت, محمد حسین, دانشکده کشاورزی شیراز _ دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
رئوفت, محمد حسین, دانشگاه شیراز
رابط, غلامرضا
راسخ, منصور, دانشگاه محقق اردبیلی
ربانی, حکمت, دانشگاه رازی
رجبی وندچالی, مجید, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
رجبی وندچالی, مجید, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
رجبی وندچالی, مجید, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
رجبی وندچالی, مجید, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
رجبی پور, علی, دانشگاه تهران
رحمانیان کوشککی, حسین, دانشگاه شیراز
رحمانیان کوشککی, حسین, دانشگاه شیراز
رحمتی, ادریس, دانشگاه تربیت مدرس
رحمتی, محمد هاشم, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رحمتی, محمد هاشم, علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رحمتی, محمدهاشم
رحمتی آیدنلو, حامد, دانشگاه ارومیه
رحمتی جنیدآباد, مصطفی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رحمتیان, محمد, دانشگاه صنعتی اصفهان
رحیم‌زاده, رضا, دانشگاه تبریز
رزاقی, محمد حسین, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
رزداری, آیت محمد
رزمی پور, مسعود, شهید باهنر کرمان
رستمی, سجاد, دانشگاه شهرکرد
رستمی, محمدعلی, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، کرمان
رستمی, محمدعلی, مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
رستمی, محمدعلی, مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
رستمی, محمدعلی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
رستمی, محمدعلی, مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
رستمی باروجی, رضا, دانشگاه تبریز
رسولی, مجید
رسولی شربیانی, ولی, دانشگاه محقق اردبيلي
رضائی, اعظم, دانشگاه زابل
رضاحسینی, امین, دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضايی, حسین, دانشگاه ملایر
رضایی, سعید, دانشگاه جیرفت
رضایی, علی, دانشگاه شیراز
رضایی اصل, عباس, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا‍ پور, کوروش, شرکت هلدینگ مزارع نوین ایرانیان
رضوانی, میثم
رضوانی وند فنائی, عادل, دانشگاه ارومیه
رضوی, سید جلیل, دانشگاه صنعتی اصفهان
رضوی, سید جلیل, دانشگاه صنعتی اصفهان
رضوی, سید محمد علی, دانشگاه فردوسی مشهد
رضوی, سیدمحمدعلی, فردوسی مشهد
رفیعی, شاهین, دانشگاه تهران
رفیعی, شاهین, تهران (ایران، جمهوری اسلامی)
رفیعی, شاهین, دانشگااه تهران
رفیعی, شاهین, دانشگاه تهران
رفیعی, مسعود
رمدانی, زینب, دانشگاه تبریز
رنجبر, ایرج
رنجبر, ایرج, دانشگاه تبریز (ایران، جمهوری اسلامی)
رنجبر, سید فرامرز, دانشگاه تبریز
رنجبر, سیدفرامرز, دانشگاه تبریز
رنجبر, فردین, دانشگاه تهران
رنجی, عادل, آزاد تاکستان
رهنما, سحر, دانشگاه شهید باهنر کرمان
رهنما, مجید, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رهنما, مجید, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
روحانی, عباس
روحانی, عباس, فردوسی مشهد (ایران، جمهوری اسلامی)
روحانی, عباس, دانشگاه فردوسی مشهد
روستاپور, امیدرضا, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
روشن, هانیه

1 الی 66(از مجموع 66 مورد)