مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مغز کن پسته وحشی
( فاطمه کریمی ; علی فدوی )
413 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 1 ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای
( خسرو محمدی قرمزگلی ; حمیدرضا قاسم زاده ; حسین نوید ; محمد مقدم ; حسین غفاری )
123 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 1 مقایسه روش های کاشت مستقیم برنج جوانه دار (ماشینی و دستی) با نشاءکاری
( افشین ایوانی ; محمود صفری ; ابوالفضل هدایتی پور )
98 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 6 شماره 2 ارزیابی مزرعه‏ ای مکانیزم ‏تغذیه و برش ماشین برداشت نخود به‏ منظور برداشت عدس
( سعادت کامگار ; فخرالدین نوری گوشکی ; حسین مصطفی وند )
92 چکیده   PDF
سال 1397 جلد 8 شماره 1 مدل‌سازی تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
( غلامحسین شاهقلی ; حافظ غفوری چیانه ; ترحم مصری گندشمین )
85 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 6 شماره 1 بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک
( مریم نقی پورزاده ماهانی ; محمد حسین آق خانی )
74 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 2 تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای
( فریده علیپور ; محمدحسین آق خانی ; محمدحسین عباسپور فرد ; عادل سپهر )
73 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 6 شماره 1 تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی
( ایوب جعفری ملک آبادی ; مهدی خجسته پور ; باقر عمادی ; محمودرضا گلزاریان )
72 چکیده   PDF
سال 1394 جلد 5 شماره 1 بررسی تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ
( یوسف قاسمی ; محمد حسین کیانمهر ; بهزاد آزادگان )
64 چکیده   PDF
سال 1399 جلد 10 شماره 2 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه خردکن کود گاوی مرطوب
( جابر سلیمانی ; محمد حسین کیانمهر ; سید رضا حسن بیگی ; سید مهدی شریعتمداری ; کوروش رضا‍ پور )
62 چکیده   PDF