مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مغز کن پسته وحشی
( فاطمه کریمی ; علی فدوی )
258 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 1 مقایسه روش های کاشت مستقیم برنج جوانه دار (ماشینی و دستی) با نشاءکاری
( افشین ایوانی ; محمود صفری ; ابوالفضل هدایتی پور )
228 چکیده   PDF
سال 1394 جلد 5 شماره 1 بررسی تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ
( یوسف قاسمی ; محمد حسین کیانمهر ; بهزاد آزادگان )
144 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 1 ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای
( خسرو محمدی قرمزگلی ; حمیدرضا قاسم زاده ; حسین نوید ; محمد مقدم ; حسین غفاری )
134 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 6 شماره 1 بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک
( مریم نقی پورزاده ماهانی ; محمد حسین آق خانی )
118 چکیده   PDF
سال 1397 جلد 8 شماره 1 مدل‌سازی تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
( غلامحسین شاهقلی ; حافظ غفوری چیانه ; ترحم مصری گندشمین )
118 چکیده   PDF
سال 1398 جلد 9 شماره 2 تاثیر پارابویلینگ بر برخی خصوصیات برنج محلی رقم چمپا
( محمود قاسمی نژاد رائینی ; عیسی بوگری ; فرزاد آزاد شهرکی )
116 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 6 شماره 2 ارزیابی مزرعه‏ ای مکانیزم ‏تغذیه و برش ماشین برداشت نخود به‏ منظور برداشت عدس
( سعادت کامگار ; فخرالدین نوری گوشکی ; حسین مصطفی وند )
97 چکیده   PDF
سال 1398 جلد 9 شماره 2 ارزیابی ساختاری و عملکردی یک دستگاه گرده‌پاش مخصوص نخلستان
( فرید اخوان ; سعادت کامگار ; علی اکبر گلنشان )
77 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 6 شماره 1 تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی
( ایوب جعفری ملک آبادی ; مهدی خجسته پور ; باقر عمادی ; محمودرضا گلزاریان )
76 چکیده   PDF