مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1393 جلد 4 شماره 2 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مغز کن پسته وحشی
( فاطمه کریمی ; علی فدوی )
1733 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 1 ارزیابی کیفیت (خردشدگی) مغز حاصل از شکستن گردو تحت بار ضربه ای
( خسرو محمدی قرمزگلی ; حمیدرضا قاسم زاده ; حسین نوید ; محمد مقدم ; حسین غفاری )
752 چکیده   PDF
سال 1391 جلد 2 شماره 1 ارزیابی اثرات کنترل دما و رطوبت در تولید خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج
( داود مؤمنی ; محمدهاشم رحمتی )
561 چکیده   PDF
سال 1394 جلد 5 شماره 1 تشخیص پرتقال روی درخت با کاربرد پردازش تصاویر دیجیتال بر اساس روش شبکه عصبی و تراکم سایه روشن
( حمید رضا احمدی ; جعفر امیری پریان )
484 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 2 تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای
( فریده علیپور ; محمدحسین آق خانی ; محمدحسین عباسپور فرد ; عادل سپهر )
469 چکیده   PDF
سال 1392 جلد 3 شماره 1 بررسی و انتخاب خطی‌کار مناسب کشت گندم دیم در استان همدان
( احمد حیدری ; ایرج اسکندری )
336 چکیده   PDF
سال 1394 جلد 5 شماره 1 بررسی تاثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ
( یوسف قاسمی ; محمد حسین کیانمهر ; بهزاد آزادگان )
333 چکیده   PDF
سال 1396 جلد 7 شماره 2 تأثیر دما و روش خشک کردن بر مدت زمان خشک شدن و کیفیت رنگ گیاه نعناع
( حسین بهمن پور ; سید مجید سجادیه ; محمد جواد شیخ داودی ; مریم ذوالفقاری )
331 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 4 شماره 1 بررسی اثر روش کود دهی اوره و رطوبت زمان برداشت بر خواص مکانیکی نهایی ذرت دانه ای خشک شده
( سجاد کردی ; علی فدوی ; محمد اسکندری ; مهرشاد براری ; مسعود رفیعی ; علی اشرف مهرابی )
303 چکیده   PDF
سال 1397 جلد 8 شماره 1 مدل‌سازی تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
( غلامحسین شاهقلی ; حافظ غفوری چیانه ; ترحم مصری گندشمین )
293 چکیده   PDF