اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
سردبیر: دکتر محمدحسین عباسپور فرد
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۶۸۲۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۴۳
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دو فصلنامه

دریافت نسخه XML این شماره

مقاله کامل پژوهشی

تعداد مشاهده : 280 صفحه 235-248 PDF

ساخت و ارزیابی دستگاه برداشت پیاز با محورهای زائده‌دار

محمد امین زمانی ده یعقوبی; کاظم جعفری نعیمی; محسن شمسی; حسین مقصودی
تعداد مشاهده : 290 صفحه 249-262 PDF
تعداد مشاهده : 210 صفحه 263-277 PDF
تعداد مشاهده : 720 صفحه 279-294 PDF
تعداد مشاهده : 208 صفحه 295-308 PDF
تعداد مشاهده : 199 صفحه 309-320 PDF

بررسی میزان کوفتگی میوه زیتون تحت بارگذاری ضربه

هدی کارگرپور; تیمور توکلی هشجین; عباس همت; برات قبادیان
تعداد مشاهده : 216 صفحه 365-376 PDF

پیش‌بینی عملکرد و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تولید نیشکر در مزارع پلنت

سپیده هارونی; محمد جواد شیخ داودی; مصطفی کیانی ده کیانی
تعداد مشاهده : 357 صفحه 389-401 PDF
تعداد مشاهده : 186 صفحه 403-412 PDF
تعداد مشاهده : 252 صفحه 435-447 PDF
تعداد مشاهده : 192 صفحه 449-461 PDF

یادداشت پژوهشی

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه خردکن ذرت علوفه‌ای با محرکه الکتریکی

رمضان هادی‌پوررکنی; عباس رضایی اصل; رضا طباطبایی کلور
تعداد مشاهده : 319 صفحه 463-473 PDF

نشریه ماشین های کشاورزی با توجه به اخذ مجوز انتشار دوزبانه از وزارت ارشاد و وزارت علوم، در نظر دارد از این پس مقاله به زبان انگلیسی نیز چاپ کند.