با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی بیوسیستم

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی - گروه گیاه پزشکی

4 دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی - گروه باغبانی

چکیده

کپک سیاه حاصل از قارچ آسپرژیلوس نایجر یکی از زیانبارترین بیماریهای پس از برداشت انگور است. پلاسمای سرد در فشار اتمسفر یک روش پس از برداشت نوین با کارایی میکروبزدایی بالا در صنایع غذایی و محصولات کشاورزی میباشد. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف پلاسمای سرد در فشار اتمسفر (با مدت زمان صفر، 10، 20 و 40 ثانیه) بر نرخ پوسیدگی کپک سیاه و بار میکروبی همراه با برخی از پارامترهای کیفی انگور Vitic vinifera)) تلقیح شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر طی انبارداری در دمای 4 درجه سانتیگراد بود. نتایج نشان داد پلاسما به طور موثری باعث کاهش بار میکروبی و درصد پوسیدگی کپک سیاه طی دوران انبارداری میشود. بالاترین میزان میکروبزدایی در پلاسما 40 ثانیه صورت گرفت. برای پارامترهای کیفی پس از برداشت، پلاسمای کمتر از 40 ثانیه (10 و 20 ثانیه) حداقل تاثیر را در شاخص‌های شیمیایی (pH،TSS و TA)، دمای محصول، شاخص‌های رنگ سنجی، تغییر رنگ، افت وزن، شاخص‌های مکانیکی و در نهایت سفتی بافت در انتهای دوره انبارداری داشت. بالاترین تغییرات در خواص شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی انگور در انتهای انبارداری و در پلاسما 40 ثانیه به دلیل آسیب به بافت به ویژه در محل دم میوه صورت گرفت. در کل به نظر میرسد تیمارهای کوتاه مدت پلاسما بتواند راهکار مناسبی همزمان برای کاهش پوسیدگیهای قارچی همراه با حفظ پارامترهای کیفی انگور و طی دوره نگهداری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image