با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه ماشین‌های کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
  • تلفن:    4619-3880 (51) 98+
  • فاکس: 7430-3880 (51) 98+
  • ایمیل: jame@um.ac.ir

کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image