با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایرانبه استحضار می‌رساند نشریه ماشین‌های کشاورزی برای نمایه شدن در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد پذیرش قرار گرفته است و به زودی در لیست نشریات نمایه شده در این پایگاه قرار خواهد گرفت و مقالاتی که از این پس در نشریه منتشر شوند در این پایگاه بین‎المللی نیز نمایه خواهند شد.