با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
توسعه و ارزیابی مزرعه‌‏ای یک خاک‌‏ورز عمق متغیر بر اساس اندازه‌گیری حسگر پنوماتیکی افقی

منا طهماسبی؛ محمد گهری؛ احمد شریفی؛ ابوالفضل هدایتی پور

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 85-99

https://doi.org/10.22067/jam.2023.79231.1128

چکیده
  فشردگی خاک می‌تواند به‌طور طبیعی اتفاق بیفتد یا ناشی از رفت و آمد ماشین‏‌ها باشد. عملیات زیرشکنی اغلب برای سست کردن لایه تراکم خاک و کاهش مقاومت خاک تا سطوحی که امکان رشد و نمو ریشه را فراهم کند، استفاده می‌شود. عملیات زیرشکنی با عمق متغیر به‌طوری‏‌که خواص فیزیکی خاک را تنها در مواردی که خاک‌ورزی برای رشد محصول مورد نیاز است ...  بیشتر